יום עיון 2 האגודה למדע העופות
06.01.2015
יום עיון בנושא צומת גידים יתקיים ב 6 בינואר, באולם הכנסים, משרד החקלאות, הקריה החקלאית, בית דגן