תרכיבים חיים

אבעבועות עופות

לחיסון תרנגולות והודים כנגד מחלת האבעבועות

חיסון פעיל כנגד מחלת ברונכיט מדבקת

חיסון עופות נגד מחלת הגמבורו מזנים אלימים מאוד

חיסון עופות להטלה ורבייה נגד מחלת דלקת מח נגיפית

חיסון נגד מחלת דלקת מח נגיפית - הודים TE
תרכיב חי נגד נזלת מדבקת בתרנגולי הודו

להקניית חיסון פעיל כנגד גורם המחלה וכחיסון מקדים למתן תרכיבים מומתים של REO

חיסון תרנגולות כנגד מחלת הלרינגוטראכאיטיס ILT