אתרי פיברו ישראל

פיברו ישראל

רח' הנגב 2, אייפורט סיטי
מען למכתבים: ת.ד. 1098, תל-אביב 6101001
טל':   073-2700393
פקס: 073-2700493

אביק מעבדות ביולוגיות בע''מ
אביק מעבדות ביולוגיות בע''מ

רח' המלאכה 3, בית שמש
א.ת. מערבי, בית שמש 9905503
טל:    02-9906901
פקס: 02-9906900
 

קופולק (1949) בע''מ, פתח-תקוה
קופולק (1949) בע''מ, פתח-תקוה

רח' המגשימים 7, קרית מטלון, פתח-תקווה
מען למכתבים: ת.ד. 1098, תל-אביב 6101001
טל':   03-9273155  
פקס: 03-9230341

קופולק (1949) בע''מ, רמת-חובב
קופולק (1949) בע''מ, רמת-חובב

רח' הדקלים, רמת חובב
מען למכתבים: ת.ד. 2413, באר-שבע 8412315
טל':   08-6509222
פקס: 08-6572260