אתרי פיברו ישראל

פיברו ישראל

רח' הנגב 2, אייפורט סיטי
מען למכתבים: ת.ד. 1098, תל-אביב 6101001
טל':   073-2700393
פקס: 073-2700493

אתר בית שמש
אתר בית שמש

רח' המלאכה 3, בית שמש
א.ת. מערבי, בית שמש 9905503
טל:   073-2373904
פקס: 02-9906917  

אתר פתח תקווה
אתר פתח תקווה

רח' המגשימים 7, קרית מטלון, פתח-תקווה
מען למכתבים: ת.ד. 1098, תל-אביב 6101001
טל':  073-2700393  
פקס: 073-2700493  

אתר נאות חובב
אתר נאות חובב

רח' הדקלים, נאות חובב
מען למכתבים: ת.ד. 2413, באר-שבע 8412315
טל':   08-6509222
פקס: 08-6572260