איכות הסביבה

איכות סביבה - פיברו בריאות בעלי חיים, נאות חובב

ממונה הסביבה המפעלי
איש הקשר לתלונות הציבור בנושא מפגעים סביבתיים:
שם: אבי ניסן
טל': 08-6509202
פקס:08-6509228
כתובת לדואר: ת.ד. 2413 באר שבע, 84874
כתובת מייל: Avi.nissan@pahc.com   

לצפייה במדיניות איכות הסביבה בקופולק נאות חובב לחץ כאן