תרכיזי ויטמינים לפרות חולבות

 

   

המלצות לשימוש בתרכיזי ויטמינים לבקר:
כמות הויטמינים לראש בקר מחושבת לפי כמות ויטמין A כל שאר הרכיבים נגזרים מנתון זה:
כמות ויטמין A  למנת פרה חולבת  180,000 יחידות ליום