תרכיזי ויטמינים לפרות יבשות

  

המלצות לשימוש בתרכיזי ויטמינים לבקר:

כמות הויטמינים לראש בקר מחושבת לפי כמות ויטמין A כל שאר הרכיבים נגזרים מנתון זה:
כמות ויטמין A  למנת פרה יבשה  100,000 יחידות ליום