לוח האירועים

   
01.02.2010
סמינר מתקדם בנושא צומת הגידים בפקולטה לחקלאות
נגיפי ריאו נפוצים בטבע ועלול לפגוע בדרכי הנשימה, בלב, בכבד, במערכת העיכול, במפרקים ובגידי הרגליים. בישראל הנגיף מזוהה בעיקר עם המחלה הגורמת לנזק הכלכלי הגדול ביותר – דלקת בגידי הרגליים. דלקות נגיפיות של גידי הרגליים גורמות לפסילה הילכתית במשחטות יהודיות והפתולוגיה מאובחנת על ידי הפקחים כ"צומת גידים".
בסמינר שהתקיים בפקולטה לחקלאות בחסות אביק הוצגה הבעיה בהקשר ההלכתי וכיוונים לפתרון הנבדקים כיום באביק ובמיגל.
מקום הכנס: הפקולטה לחקלאות
ד"ר אבי זרחיה