לוח האירועים

   
05.06.2014
הכנס הבינלאומי ה-10 למחלות וממשק בתרנגולי הודו
The 10th “Hafez” International Symposium on Turkey Diseases between June 5th to June 7th 2014
The program will cover the following topics:
- Turkey diseases: Diagnosis and control
- Management and health related problems
- Animal welfare
- Turkey meat and consumer production
- The influence of legislations on the turkey health and production
 
מקום הכנס: Free university of Berlin, Germany